Am rhestr llawn o Polisiau yr Ysgol Cysylltwch gyda ni: / For a full list of Policies please contact the school:

  

Ysgol Bro Hyddgen
Greenfields, 
Machynlleth
Powys,SY20 8DR

Mae'r ysgol ar agor o 8:45am hyd 
at 5:00pm yn ystod y tymor. /

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time.
Rhif ffôn / Phone Number: 01654 704200

Rhif ffacsFax Number: 01654 702994
e-bost/email: