Gallwch gysylltu â'r ysgol ar y cyfeiriad isod: /

You can contact the school with the following information

Ysgol Bro Hyddgen
Greenfields,
Machynlleth
Powys,SY20 8DR

Mae'r ysgol ar agor o 8:45am hyd
at 5:00pm yn ystod y tymor. /

The school is open 8:45am to 5:00pm during term time.

Rhif ffôn Cynradd/ Primary phone Number: 01654 702386

Rhif ffôn Uwchradd/ Secondary phone Number: 01654 704200
Rhif ffacs/ Fax Number: 01654 702994

e-bost/email: